Niet nog meer maatregelen tegen rundvlees uit de DDR

BRUSSEL, 30 aug. De Europese Commissie is niet van plan nog meer maatregelen te nemen op de Europese rundvleesmarkt, die wordt overspoeld met vlees uit de DDR. Dat zei vanmiddag een hoge ambtenaar van het directoraat-generaal landbouw van de Europese Commissie.

De situatie heeft al geleid tot heftige boerenprotesten in Frankrijk. Vorige week besloot het beheerscomite rundvlees van de Europese Commissie om de komende drie weken een hoeveelheid van 51.000 ton rundvlees uit de markt te halen, veel meer dan gebruikelijk, zo meent de EG-functionaris. Bovendien zijn de exportsubsidies verhoogd, is de export van oude melkkoeien naar Oost-Europa verruimd, waardoor al een gunstig effect op de prijzen is geconstateerd.

De toegenomen export van rundvlees uit de DDR naar de EG is het gevolg van het feit dat de invoerrechten per 1 augustus op nul zijn gesteld. Doordat de vraag naar Oostduits rundvlees in de DDR zelf sterk is afgenomen de Oostduitsers geven sinds de economische eenwording op 1 juli de voorkeur aan rundvlees uit de EG-landen hebben de Oostduitse slachthuizen hun heil gezocht bij de nieuwe partners op de EG-markt.