Mogelijk morgen besluit baggeren

NEW YORK, 30 aug. De vraag of de Nederlandse baggerbedrijven Volker Stevin en Boskalis kunnen doorgaan met hun werkzaamheden in Irak zal op zijn vroegst morgen door de Verenigde Naties worden beantwoord.

De voorzitter van het embargo-comite van de Verenigde Naties, ambassadeur M. Rasi van Finland, heeft van de juridische afdeling van de VN advies ontvangen over de vraag of het embargo tegen Irak ook dienstverlening omvat. Zij zei gisteren echter niets te willen zeggen over dat advies, omdat het vertrouwelijk is. Ook andere diplomaten in het comite weigerden mededelingen te doen. Het comite bestaat uit vertegenwoordigers van de 15 landen die in de Veiligheidsraad zitten en moet toezien op naleving van het embargo.

Het comite zal morgen opnieuw vergaderen en dan 'zeer waarschijnlijk' de opinie bespreken, aldus ambassadeur Rasi. Er zijn volgens haar twee mogelijkheden: of het comite neemt de opinie integraal over, of het comite vraagt om 'nadere toelichting' of meer bedenktijd. Als het comite het eens is met de aanbeveling, zei Rasi, 'dan zal ik dat overbrengen aan de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland'. Nederlandse diplomaten hebben eerder gezegd een duidelijke uitspraak van het comite niet te verwachten, omdat maar twee van de vijftien leden (Frankrijk en de VS) expliciet hebben gezegd dat zij vinden dat diensten onder het embargo vallen. Ongeveer 92 landen hebben tot nu toe laten weten zich aan het embargo te zullen houden en een 'klein aantal' heeft, net als Nederland, gevraagd of zij ook dienstverlening moeten opschorten, aldus ambassadeur Rasi.