Kritiek Raad van State op WIR-beleid

DEN HAAG, 30 aug. De Raad van State heeft forse kritiek op het kabinetsplan vanaf 1 juni 1990 bij bedrijven 35 procent belasting te heffen op uitgekeerde wir-premies van meer dan 25.000 gulden. Het hoge staatscollege hekelt vooral de terugwerkende kracht van het voorstel.

De Raad vindt ook dat er sprake is van discriminatie van ondernemers die de wir-premie sinds 1 juni hebben ontvangen of nog zullen ontvangen.

De wir-heffing maakt onderdeel uit van een door de ministers Kok (financien) en Andriessen (economische zaken) uitgewerkt pakket maatregelen, dat een eind moet maken aan de jaarlijkse uitgavenoverschrijdingen.

Het kabinet wil de komende jaren in totaal bijna 2,1 miljard gulden aan wir-premie op het bedrijfsleven verhalen. Hiervan moet 1,4 miljard gulden door de heffing worden binnengehaald. De rest van het bedrag kan worden geincasseerd via de AWBZ-premie. Meevallers in de vennootschapsbelasting en een terugbetaling van de Bondsrepubliek als gevolg van teveel afgenomen aardgasmoeten nog eens 600 miljoen opleveren.

Volgens een woordvoerder van financien wordt het advies van de Raad van State 'bestudeerd'.