Koppelpoort

Koppelpoort, leverancier van grondverzet- en wegenbouwmachines, rollend materieel, scheepsuitrusting en dergelijke, heeft over de eerste helft van dit jaar een winst geboekt van fl.1,6 miljoen, bijna zes procent meer dan de fl.1,5 miljoen van de eerste zes maanden van 1989. De omzet steeg vijf procent tot fl.

30,5 miljoen. Koppelpoort verwacht dat omzet en resultaat over 1990 niet achterblijven bij die over 1989. Toen werd over een omzet van fl.54,8 miljoen een nettowinst van fl.2,4 miljoen geschreven.