Innovest

De onroerend-goedmaatschappij Innovest, de vroegere Bogamij, heeft in de eerste helft van dit jaar een netto-exploitatieresultaat behaald van fl.21,5 miljoen, bijna vier procent minder dan in de eerste helft van vorig jaar. Het resultaat per aandeel verminderde van fl.3,51 tot fl.3,34. Als de dollar zo laag blijft, zal het netto-exploitatieresultaat over 1990 iets lager zijn dan dat over 1989 (f. 45 miljoen). Het interimdividend is, net als in 1989, vastgesteld op fl.3,50.