HES

Het Rotterdamse havenbedrijf HES Beheer heeft in de eerste helft van dit jaar een winst geboekt van fl.3,8 miljoen tegenover fl.1,5 miljoen verlies in hetzelfde tijdvak van 1989. Deze winst is te danken aan buitengewone baten, voortvloeiend uit een schade-uitkering bij de Graan Elevator Maatschappij (GEM) en de verkoop door HES Transport van Transbox.

De netto-omzet steeg van fl.338 miljoen tot fl.344 miljoen. Het bedrijfsresultaat was fl.4,5 miljoen positief tegen fl.5 miljoen negatief vorig jaar. Het groepsresultaat kwam uit op 4,7 miljoen tegen vorig jaar fl.0,8 miljoen verlies.