Genscher legt omvang Duits leger vast

WENEN, 30 aug. De Westduitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, heeft zich vanmorgen namens de Bondsrepubliek in een officiele verklaring vastgelegd op een maximale omvang van 370.000 man voor de strijdkrachten van een verenigd Duitsland. Hij bevestigde daarmee de overeenstemming die bondskanselier Kohl op 16 juli bereikte met Sovjet-leider Gorbatsjov.

Genscher legde zijn verklaring af tijdens een plenaire zitting van het overleg over de beperking van de conventionele bewapening (CFE) in Wenen. In de verklaring staat dat de Bondsrepubliek ervan uitgaat dat de andere deelnemers aan de onderhandelingen bij het vervolg van de besprekingen ook hun bijdragen aan de veiligheid in Europa zullen geven door een beperking van de omvang van hun strijdkrachten. Tot dusver hadden de Westduitsers zich op de conferentie steeds verzet tegen een apartstelling van de Duitse strijdkrachten. Officieel wordt in Wenen in deze ronde overigens alleen onderhandeld over de omvang van de Amerikaanse en Sovjet-styrijdkrachten in Europa.

De Oostduitse premier, Lothar de Maiziere, die ook de functie van minister van buitenlandse zaken vervult na het vertrek van Markus Meckel, stelde voor een Europees centrum voor conflictsverhindering in Berlijn te vestigen. Dat zou, gezien de rol van Berlijn in de Koude Oorlog, een grote symbolische betekenis hebben, aldus de premier. (DPA)