Gemeenten gedwongen fraude te melden

DEN HAAG, 30 aug. Gemeenten zijn voortaan verplicht mee te werken aan de centrale registratie van sociale zekerheidsfraude door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) heeft dit gisteren geschreven in antwoord op schriftelijke vragen aan de Tweede Kamer.

Het frauderegistratieproject van het CBS blijkt door gebrek aan medewerking van de uitvoeringsinstanties nog geen representatieve cijfers op te leveren over de omvang van misbruik en oneigenlijk gebruik in de sociale zekerheid. Veel uitkeringsinstanties blijken het voordeel van de registratie voor de eigen organisatie niet te zien. Het invullen van de registratieformulieren kost volgens hen teveel tijd. Bovendien zou de privacy van betrokkenen door registratie te zeer worden aangetast. Het CBS zou bovendien te weinig terug rapporteren aan de instanties.

Voor Ter Veld zijn de bezwaren niet acceptabel. Zij is van plan de uitvoeringsorganisaties financiele steun te bieden bij de aanschaf van een geavanceerd centraal registratiesysteem, dat onlangs in Alkmaar is ingevoerd. De statistische gegevens zouden moeten worden beperkt tot de gevallen waarin sancties zijn opgelegd.

De Kamer had Ter Veld vragen gesteld naar aanleiding van de voortgangsrapportage over misbruik en oneigenlijk gebruik in sociale zekerheid en belastingen.

De staatssecretaris schrijft verder dat zij geen concrete plannen heeft voor de invoering van een sociale verzekeringskaart. Pas na de voltooiing van de nieuwe verzekerdenadministratie zal worden gekeken of een dergelijke kaart uit overwegingen van controle noodzakelijk is.