Foto

Na twintig jaar strijd heeft Gilbert Hyatt van het Amerikaanse patentbureau eindelijk een octrooi gekregen voor de microprocessor die hij in 1968 als directeur van het bedrijfje Micro Computer ontwikkelde. Het octrooi dekt de toepassing van microchips in rekenapparaatjes, telefoontoestellen, auto's en wellicht zelfs personal computers en zou Hyatt alsnog vele miljoenen dollars aan royalties kunnen opleveren. Tot nu toe werd de uitvinding van de microprocessor toegeschreven aan ingenieurs van reus Intel. (Foto AP)