Europa reageert zeer verdeeld op gevolgen crisis

ROTTERDAM, 30 aug. Terwijl het Nederlandse kabinet de mogelijke stijging van de aardgasinkomsten alvast inboekt om de Haagse 'koopkrachtplaatjes' een vriendelijker aanzien te geven ter compensatie van de nadelige effecten van de gestegen olieprijzen, wil de Franse socialistische regering juist extra bezuinigen om de belastingen te kunnen verlagen en zodoende de consumptie op peil te houden.

De Franse belastingverlaging betreft volgens Parijse bronnen zowel bedrijven als consumenten. Zo zou de belasting op hergeinvesteerde winst omlaag gaan van 37 naar 34 procent, een procentpunt meer dan was gepland. De belasting op dividend wordt niet gewijzigd. Om de consumptie op peil te houden zou de BTW extra worden verlaagd. Met hoeveel is nog onduidelijk. Omdat de belastingverlaging de Franse schatkist natuurlijk geld kost, zou Parijs extra willen bezuinigen op de overheidsuitgaven. Bovendien zijn extra bezuinigingen nodig omdat de overheid, net als iedereen in Frankrijk, de broekriem moet aanhalen nu de olieprijzen zijn gestegen.

De Italiaanse regering reageert nog weer anders. Om de economie af te schermen van de gevolgen van de hogere olieprijzen, willen de minister van schatkist, Guido Carli, en de minister van begroting, Rino Fomica, het Italiaanse kabinet morgen voorstellen de benzineprijzen voor drie maanden te bevriezen. De maatregel moet op 1 september ingaan. De bevriezing gebeurt door de bezineaccijns te verlagen, zodat de prijs aan de pomp gelijk blijft als de olieprijzen verder stijgen.