Eindhoven bouwt in gemeente Veldhoven

EINDHOVEN, 30 aug. Eindhoven moet voor grootschalige woningbouw uitwijken naar de buurgemeente Veldhoven, omdat de stad zelf nauwelijks ruimte heeft. Gisteren presenteerden beide gemeenten een structuurschets van het overgangsgebied tussen Veldhoven en Eindhoven, waar 5.000 woningen moeten komen. Daarnaast is ruimte gereserveerd voor bedrijven, aansluitend op het bestaande bedrijfsterrein bij het vliegveld van Eindhoven. In het gebied, dat een oppervlakte heeft van 1.200 hectare, ligt nu nog het complex van een militaire rijschool. Wanneer dat complex niet kan worden verplaatst kunnen naar verwachting slechts 3.500 woningen worden gebouwd.