Deel Nederlanders over paar dagen uit Irak

DEN HAAG, 30 aug. Het vertrek van de naar schatting 47 Nederlandse vrouwen en kinderen uit Koeweit en Irak zal nog 'enige dagen' op zich laten wachten. Het Iraakse ministerie van buitenlandse zaken heeft de toezegging van Saddam Hussein gisteravond in Bagdad weliswaar tegenover ambassadeur Van Dam bevestigd, maar het in orde maken van uitreispapieren zal nog enige tijd in beslag nemen.

Van Dam kreeg gelegenheid een lang gesprek te voeren met een van de vice-ministers van buitenlandse zaken, tegenover wie hij opnieuw zijn ongenoegen heeft uitgesproken over het feit dat de mannelijke Nederlanders wel worden gedwongen in Koeweit en Irak te blijven. Hij kreeg te horen dat bij het verstrekken van uitreispapieren voorrang zal worden gegeven aan vrouwen en kinderen die als 'gast' van Irak worden beschouwd. Dat zijn degenen die als gijzelaars in hotels en op strategische plaatsen worden vastgehouden. Voor zover bekend zijn daar geen Nederlanders bij, maar gaat het voornamelijk om Britten, Amerikanen, Westduitsers en Japanners.

Buitenlandse Zaken kon niet precies aangeven hoeveel Nederlandse vrouwen en kinderen zouden mogen vertrekken. Enkele van hen hebben een dubbele nationaliteit en er bestaat onduidelijkheid over de leeftijdgrens voor de kinderen. Op welke wijze zij mogen vertrekken over land naar Jordanie of Turkije of via een luchtbrug rechtstreeks uit Bagdad hebben de Irakezen nog geen uitsluitsel gegeven. Minister Van den Broek van buitenlandse zaken heeft gisteravond via een speciaal op het Midden-Oosten gerichte uitzending van de Wereldomroep de Nederlanders in Koeweit en Irak van de ontwikkeling op de hoogte gesteld.

De Nederlandse ambassade in Egypte heeft inmiddels Transavia Airlines benaderd met de vraag of het eventueel mogelijk is een Nederlands vliegtuig vanuit Irak naar een van de nabij gelegen landen te laten vliegen. Volgens een woordvoerder van Transavia is deze maatschappij daar in beginsel toe bereid. Over de evacuatie heeft Buitenlandse Zaken voortdurend contact met de hoofdsteden van de andere EG-landen. Gestreefd wordt naar een gecoordineerde actie bij het ophalen van de vrouwen en kinderen.

Inmiddels zijn de echtgenote en de drie kinderen van eerste secretaris J. Damoiseaux van de Nederlandse ambassade in Koeweit over de grens naar Turkije gegaan. Damoiseaux heeft hen samen met kanselier C. van Hese via Bagdad naar de grens gebracht. Daarna zijn beide diplomaten naar de ambassade in Bagdad gegaan, in afwachting van nadere instructies. In de ambassade in Koeweit-stad is nu alleen nog ambassadeur J. Veling aanwezig. De situatie rondom de Nederlandse ambassade daar is niet veranderd; de ambassade wordt tot nu toe ongemoeid gelaten.