Controle op visvangsten is al weken onmogelijk

DEN HAAG, 30 aug. De Algemene Inspectiedienst van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij blijkt al wekenlang niet of nauwelijks controle te kunnen uitoefenen op de visvangst. De particuliere Nederlandse Veiligheidsdienst in Den Haag die de AID in de havens moet assisteren bij het tellen van de aan land gebrachte hoeveelheden, heeft voor dergelijke werkzaamheden te weinig controleurs. Duizenden tonnen zeevis worden hierdoor niet geregistreerd. De directie van de AID heeft naar aanleiding van deze gang van zaken het contract met de NVD voor de havens van IJmuiden, Den Oever en De Helder opgezegd.

Minister Braks van landbouw is nog maar enkele dagen op de hoogte van het probleem. De stelselmatige aanlandingscontrole begon in l988 na een parlementair onderzoek naar visfraude. Vandaag zou de minister samen met zijn collega van justitie de visserijcommissie in de Kamer inlichten over het onderzoek van de rijksrecherche naar beschuldigingen dat de directie van de AID cijfers over visvangsten bewust achterhield voor het ministerie.

De conclusie van dit onderzoek is dat er geen sprake is van strafrechtelijke handelingen, maar dat de cijfers van de AID wel werden bijgesteld door ambtenaren op het ministerie. De controle werd hierdoor ondoorzichtig. Een voorlichter van het ministerie bevestigt dat de controle 'in enkele havens' anders verliep dan de bedoeling was. 'We staan op het punt een contract te tekenen met een andere organisatie', aldus de voorlichter, die beklemtoont dat de AID-ers wel gewoon hun werk bleven doen.

Directeur Schienijs van de veiligheidsdienst bevestigt dat hij geen mensen beschikbaar heeft om vis te tellen in de Noordhollandse havens. De controleurs van de NVD vinden het onaantrekkelijk werk omdat het moet gebeuren op onaangename uren in een tamelijk onvriendelijke omgeving. 'We zijn een grote organisatie. Als iemand in onze dienst zegt dat hij liever geen AID-controles verricht, dan kunnen we hem gemakkelijk ergens anders inzetten', aldus de heer Schienijs. Volgens hem heeft de AID alleen het contract voor Noord-Holland opgezegd en zou het probleem zich niet voordoen in de andere regio's. Dat houdt onder andere verband met de afwijkende werkgelegenheidssituatie daar.

    • Harm van den Berg