'Budget van AHM 4,5 ton verhogen'

AMSTERDAM, 30 aug. Het Amsterdams Historisch Museum (AHM) komt bijna een half miljoen gulden tekort voor het realiseren van tentoonstellingen die aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Dit schrijft interim-directeur van het AHM, E. J. Fischer, aan B en W van Amsterdam in een nota over het functioneren van het museum in de jaren '90. Na de mislukte sollicitatieprocedure voor de opvolging van AHM-directeur Vroom, kreeg Fischer opdracht organisatie, financien en personeelsbeleid van het museum te analyseren. Ook zou hij de organisatie moeten voorbereiden op de aanstelling van een zakelijk leider. Fischer stelt in de nota dat de afgelopen jaren 'sterk op de uitgaven van het museum is bezuinigd'.

Volgens Fischer is het voortdurend onzeker of reeds geplande tentoonstellingen kunnen doorgaan. Van het jaarlijkse budget zou slechts 270.000 gulden (twee tot drie procent) ter beschikking staan voor 'de belangrijkste taak van het museum': het maken van tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.

Fischer denkt dat wijzigingen in de organisatie en in de functie-omschrijvingen van het AHM nodig zijn. Daarnaast beschouwt de interim-directeur verhoging van het gemeentelijke budget met circa 450.000 gulden, voor een periode van vijf jaar, 'als een absolute voorwaarde', onder meer 'om het Amsterdamse bedrijfsleven over de streep te trekken voor het geven van meerjarige subsidies aan het museum', een trend die nu aan het dalen zou zijn.