Banque de Suez

De nettowinst van Banque de Suez Nederland is in de eerste helft van 1990 met 21,6 procent gestegen tot fl.6,7 miljoen. De interestbaten namen met 19,6 procent toe tot fl.17,2 miljoen. De provisies leverden een belangrijke bijdrage aan het totale resultaat met een stijging van 43,8 procent tot fl.7,7 miljoen. Aan de stroppenpot werd fl.3,5 miljoen (eerste helft 1989: f. 2,5 miljoen) toegevoegd. De stijging in het volume van zaken blijkt uit de groei van het balanstotaal van fl.2,7 miljard tot fl.3,1 miljard.