Advocaten voeren actie tegen lage vergoeding

DEN HAAG, 30 aug. De ongeveer 600 advocaten die zich bijna uitsluitend inzetten voor mensen die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp zullen vanaf maandag in het hele land prikacties houden om een hogere vergoeding voor hun werk bij het ministerie van justitie af te dwingen.

De acties beginnen in Utrecht. Als 'ludieke actiemiddelen' zijn gekozen: het tijdens rechtszaken volledig laten voorlezen van stukken, het bezetten van rechtsgebouwen en het houden van openbare spreekuren voor het paleis van justitie. De sociale advocaten eisen een verhoging van de tarieven die zij ontvangen voor rechtshulp met 100 procent.

De landelijke Orde van Advocaten (6.000 leden) heeft sympathie voor de acties van de sociale advocaten maar kiest voorlopig voor de weg van overleg met het ministerie. Op een vergadering in Amersfoort hebben de plaatselijke ordes afgesproken dat de landelijke deken mr. L. Spigt er bij het ministerie van justitie op moet aandringen dat per 1 januari de tarieven met 25 procent worden verhoogd.

Mr. S. Land, voorzitster van de Vereniging voor sociale advocatuur, is teleurgesteld over de houding van de landelijke orde. 'Het is jammer dat de Orde achter blijft. Gelukkig hebben een aantal plaatselijke dekens wel hun steun aan onze actie toegezegd', aldus Land. Spigt zegt 'bedenkingen' tegen de acties te hebben 'omdat het de belangen van de justitiabelen (clienten, red.) kan schaden'. Aanstaande dinsdag is er spoedoverleg op het ministerie van justitie tussen de minister, staatsecretaris Kosto en Spigt. Als dit gesprek niets oplevert, kan dit er volgens Spigt toe leiden dat woensdag al wordt besloten tot het aanspannen van gerechtelijke procedures.

Kosto heeft al toegezegd de tarieven met 25 procent te zullen verhogen. De verhoging moet worden gefinancierd via een verhoging van de eigen bijdrage. De kwestie wordt geregeld in de nieuwe Wet op de rechtsbijstand. Daarmee gaat nog drie jaar heen en zo lang willen de advocaten niet wachten.

Het ministerie van justitie zegt een verhoging met 100 procent waarmee 200 miljoen gulden zou zijn gemoeid niet te kunnen betalen als het ministerie van financien blijft weigeren extra geld uit te trekken. Volgens mr. W. Meurs van de afdeling rechtshulp zal het ministerie voorlopig afwachten hoe de acties verlopen. 'We zijn vooral bezorgd over de consequenties die acties kunnen hebben voor het functioneren van de rechterlijke macht', aldus Meurs.