Abortuskwestie nog obstakel eenheidsverdrag

BONN, 30 aug. De Westduitse regering en oppositie zijn er de afgelopen nacht na vier uur onderhandelen niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een regeling van de abortuskwestie in het Duitse Verenigingsverdrag. Het gesprek daarover wordt vanavond voortgezet.

De formulering van de abortusregeling na de Duitse eenwording is het laatste obstakel voor de aanvaarding van het Duitse Verenigingsverdrag, dat bondskanselier Helmut Kohl en de Oostduitse premier, Lothar de Maiziere, morgen in Berlijn willen tekenen. Voor de goedkeuring van het verdrag is in de Bondsdag een tweederde meerderheid nodig en die kan alleen worden bereikt met steun van de sociaal-democratische oppositie.

In de Bondsrepubliek is abortus alleen op strikte indicatie mogelijk, terwijl in de DDR een veel ruimere abortusregeling geldt. Regering en oppositie in de Bondsrepubliek zijn het erover eens dat de bestaande regelingen voorlopig van kracht blijven. De christen-democraten hebben er gisteravond ook mee ingestemd dat het Westduitse vrouwen niet onmogelijk zal worden gemaakt om na de eenwording naar Oost-Duitsland te gaan om zich daar te laten aborteren. Het laatst overgebleven verschil van mening is de kwestie van de definitieve regeling van de abortus in het verenigde Duitsland. CDU en CSU stellen een overgangsperiode voor van twee jaar, waarna automatisch de Westduitse regeling van kracht zou worden voor heel Duitsland, als er dan geen overeenstemming is bereikt over een nieuwe abortuswet. De SPD stelt zich op het standpunt dat een overgangsperiode vijf jaar moet duren.

De fractie van CDU en CSU in de Bondsdag is vanmorgen weer bijeen gekomen om zich nader te beraden. Vanavond ontmoet bondskanselier Kohl de oppositie opnieuw om naar een oplossing van de kwestie te zoeken.

De Westduitse minister van binnenlandse zaken, Wolfgang Schauble, sprak gisteren nog het vertrouwen uit dat de laatste details van het verdrag op tijd klaar zouden zijn voor de ondertekeningsceremonie, morgen in het gebouw van de Rijksdag in Berlijn.

Meer dan 90.000 ambtenaren in de DDR hebben gisteren een tweede waarschuwingsstaking gehouden uit protest tegen het dreigende verlies van hun baan na de Duitse eenwording. Verpleegsters, vuilnisophalers en werknemers bij het openbaar vervoer in Oost-Berlijn, Erfurt, Potsdam, Leipzig en Gera legden twee uur het werk neer uit protest tegen het dreigende verlies van arbeidsplaatsen.

De Westduitse minister van financien, Theo Waigel, heeft gisteren gezegd dat de financiele gevolgen van de eenwording dit jaar een derde suppletoire begroting noodzakelijk maken voor een bedrag van twintig miljard mark. De totale uitgaven van de Bondsrepubliek waren oorspronkelijk begroot op 300 miljard mark. Bij eerdere wijzigingen was daar al 13,6 miljard bijgekomen. Waigel liet weten dat de helft van de Oostduitse ambtenaren zal moeten worden ontslagen. (Reuter, DPA, AP)