Winst van Elsevier met ruim 11 proecent toegenomen

ROTTERDAM, 29 aug. De winst van Elsevier (uitgever van onder andere NRC Handelsblad) is in het eerste halfjaar met 11,4 procent gestegen van 160,2 tot 178,5 miljoen gulden. Het exploitatieresultaat steeg met 18 procent van 173,1 tot 204,8 miljoen gulden.

Deze stijging is het gevolg van positieve ontwikkelingen in alle sectoren. Het bedrijfsresultaat na belasting (volgens Elsevier de graadmeter van de ontwikkeling van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening) nam toe met 16 procent. Minder sterk gestegen inkomsten uit deelnemingen, vooral door de lagere gemiddelde koers van het pond sterling, drukten dit resultaat. Dit komt voor rekening van Elseviers 9 procent belang in de Britse uitgeverij Pearson.

Het zogenaamde 'trading' resultaat van Pearson steeg met 15 procent. Exclusief het belang van Pearson in Elsevier steeg de winst van Pearson met 11 procent. Maar omdat het pond sterling in dezelfde periode met ongeveer 11 procent daalde, was de winstbijdrage van Pearson in de cijfers van Elsevier onveranderd.

Elsevier neemt de resultaten van Pearson naar rato mee in de eigen winst. Op het 331/3 procent belang in Wolters Kluwer kan Elsevier deze 'equity accounting' niet toepassen, omdat aan deze certificaten geen zeggenschap is verbonden. Daarom neemt Elsevier als eigen inkomen alleen het dividend dat op deze stukken wordt verwacht (circa 20 miljoen gulden op jaarbasis). Elsevier kondigde op 13 juni van dit jaar aan haar belang in Wolters Kluwer te zullen verkopen. Nu stelt Elsevier dat het voornemen blijft bestaan om de certificaten te verkopen zodra de marktomstandigheden daarvoor gunstig zijn. Dat zijn ze op dit moment niet. De koers van Wolters Kluwer is nu 47 gulden tegen 52 gulden in juni. Bankiers stellen bovendien dat in de huidige onzekere markt rechtstreekse verkoop van dat aandelenpakket, met een waarde van rond de 800 miljoen, niet doenlijk is.

Elsevier wil de middelen die nu vastzitten in Wolters Kluwer vrijmaken, omdat het dividendrendement in verhouding tot de marktwaarde meer dan half zo laag is als wanneer het geld op de bank zou worden gezet.

Deskundigen menen dat Elsevier daarom voor een andere oplossing zou kunnen kiezen. Het 331/3 procent belang in Wolters Kluwer hoeft niet rechtstreeks te worden verkocht. In plaats daarvan zou Elsevier obligaties kunnen uitgeven die converteerbaar zijn in certificaten Wolters Kluwer. Een zelfde constructie heeft persmagnaat Rupert Murdoch twee jaar geleden gekozen om de helft van zijn belang in Pearson, waaraan hij evenmin zeggenschap kon ontlenen, liquide te maken.

Elsevier verwacht de groeipercentages van het exploitatieresultaat en het bedrijfsresultaat na belasting over het eerste halfjaar ook over heel 1990 te realiseren. Elseviers grootste winstmakers zijn de wetenschappelijke uitgeverij ESP en de Amerikaanse uitgeverijen. Tot op heden hebben deze geen last van de gedaalde dollarkoers. Integendeel, aldus Elsevier-bestuurder C. B. Alberti, de dollars zijn dit jaar afgedekt tegen een betere koers dan vorig jaar.

Volgend jaar zal Elsevier volgens Alberti wel worden getroffen als de dollarkoers niet herstelt. De abonnementsgelden voor 1991 kunnen waarschijnlijk zonder marktverlies wel een prijsstijging verdragen. Maar het omrekenen van dollarresultaten in de Nederlandse verlies- en winstrekening zal sporen achterlaten. 'De hogere winstbijdrage van het geld dat nu in het Wolters-pakket vastzit, moet dat dan weer goedmaken, ' aldus Alberti.

    • Paul Frentrop