Weekstaat der Nederlandsche Bank; Geldmarkttekorten vallenmee

AMSTERDAM, 29 aug. De geldmarkttekorten bedroegen de afgelopen verslagweek gemiddeld fl.5 miljard per dag, hetgeen lager is dan verwacht. Dit was het gevolg van lager dan voorziene belastingafdrachten en hogere overheidsuitkeringen. In de weekstaat wordt dit geillustreerd door een groter dan verwachte afneming van het saldo van de schatkist met fl.4,2 miljard. Het saldo bedroeg begin deze week fl.751,3 miljoen. De bodem zal echter niet in zicht komen, aangezien in de loop van de week diverse (belasting)afdrachten ter grootte van fl.

3,8 miljard de schatkist zullen aanvullen. Ter dekking van het geldmarkttekort beschikte de geldmarkt dagelijks over een contingent van fl.4 miljard en over speciale beleningen van gemiddeld ruim fl.2 miljard. Hierdoor konden de banken de aan het eind van de vorige verslagweek bereikte contingents-ontsparing van 1 procentpunt omzetten in een besparing. Afgelopen maandag bedroeg het verbruik 34 procent terwijl 36 van de periode was verstreken.

De financiele markten bleven ook de afgelopen week onder invloed staan van de gebeurtenissen in de Golf. Heel duidelijk bleek dit toen de spanning begin deze week iets afnam en de olieprijzen daardoor enigszins daalden. De tarieven voor de lange termijnen, die onder invloed van de inflatiedreiging eind vorige week een hoogtepunt bereikten, liepen begin deze week eveneens iets terug. Ook de onderlinge posities van de EMS-valuta's reageerden sterk. De lire en de peseta moesten vorige week veel terrein prijsgeven, omdat wordt verwacht dat de klap van hoge olieprijzen in de zuidelijke EG-landen harder aankomt dan in de overige lidstaten. Begin deze week krabbelden deze munten echter weer op. Om de onrust op de financiele markten niet groter te maken dan die al is, zullen de monetaire autoriteiten waarschijnlijk hun koers voorlopig niet wijzigen. De Amerikaanse centrale bank heeft dit reeds bevestigd. Op lange termijn dreigt bij aanhoudend hoge olieprijzen echter in de meeste landen een (geringe) officiele tariefsverhoging.

Bron: NMB Bank