Verzoek om opschorting van werk rond Golf afgewezen; Irakdwingt baggerbedrijven

DEN HAAG, 29 aug. Irak dwingt de Nederlandse baggerondernemingen Volker Stevin en Boskalis om door te gaan met het uitdiepen van de zestig kilometer lange vaargeul naar de Golf. Volgens een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken heeft de Iraakse minister van transport vorige week een verzoek van de beide bedrijven geweigerd om het werk op te schorten.

Er zijn 479 mensen bij het project betrokken, onder wie 104 Nederlanders. Een van de Nederlanders wilde vanochtend vanuit Irak alleen zeggen: 'Alles is prima.' Zowel het ministerie als de beide bedrijven willen geen verdere mededelingen over deze zaak doen. Het bericht over de weigering van Irak is zeer waarschijnlijk door Buitenlandse Zaken bekendgemaakt om de indruk weg te nemen dat de bedrijven, ongeacht de blokkade van Irak, zouden willen doorwerken.

Hoe lang de werkzaamheden onder normale omstandigheden nog moeten doorgaan is onzeker. Volgens ingewijden kan het baggerwerk omstreeks half september zijn voltooid, waarna het grootste deel van het personeel naar huis zou kunnen terugkeren. Een ander deel zou moeten achterblijven, in het bijzonder om het baggermateriaal klaar te maken voor transport terug naar Nederland en elders. Er zou voor circa 600 miljoen gulden aan baggermateriaal aanwezig zijn.

Tot nu toe worden de werknemers van Boskalis en Volker Stevin niet als gijzelaars beschouwd. Volgens mededelingen van Buitenlandse Zaken is de laatste dagen ook in de positie van de andere Nederlanders in Irak en Koeweit geen verandering gekomen. De Nederlandse ambassade in Koeweit-stad wordt met rust gelaten, water en elektriciteit zijn niet afgesloten en ambassadeur Veling en de twee overgebleven diplomaten kunnen ongehinderd het gebouw in en uit gaan.