Verkiezingen van de beste Nederlandse film

UTRECHT, 29 aug. De Nederlandse films Abel van Alex van Warmerdam, Hans Het leven voor de dood van Louis van Gasteren en Ei van Danniel Danniel zijn door de Kring van Nederlandse Filmjournalisten aangewezen als respectievelijk de beste Nederlandse speelfilm, documentaire en korte film van de jaren tachtig. De verkiezing werd georganiseerd door de jubilerende Nederlandse Filmdagen, die tijdens de tiende editie (20 t/m 26 september) in elke categorie de tien beste films uit de eerste negen jaar zullen vertonen.

Als beste speelfilms werden na Abel Paul Verhoevens De vierde man, George Sluizers Spoorloos, Frans Weisz' Charlotte en Fons Rademakers' De aanslag gekozen. De voormalige Gouden Kalfwinnaars New York-Batavia (Rien Hagen), Terbeschikkinggesteld (Olivier Koning) en De wording (Cherry Duyns) voeren de rest van het documentaire-klassement aan. Na Ei werden Man in de war van Joost Ranzijn, Uw mening graag van Heddy Honigmann en Een scherzo furioso van Marianna Dikker het meest genoemd als korte films.

Het jaaroverzicht van de Nederlandse Filmdagen 1990 bevat een recordaantal van 168 titels, waaronder 54 premieres. Daartoe behoren de openingsfilm Kracht van Frouke Fokkema en nieuwe lange speelfilms van Alejandro Agresti, Erik van Zuylen, Felix de Rooy, Paul Ruven, Martin Uitvlugt en twee van Pim de la Parra. De retrospectieven zijn dit jaar gewijd aan actrice Willeke van Ammelrooy en avant-garde-regisseur Frans Zwartjes en zijn volgelingen van de zogenaamde Haagse School.

De Sovjet-regisseur Aleksej German houdt de vierde Cinema Militans-lezing in de Utrechtse Pieterskerk. Het programma vermeldt verder recente commercials en een hommage aan het in opdrachtfilms gespecialiseerde produktiebedrijf Carillon Film, alsmede nieuwe buitenlandse films waaraan Nederlandse acteurs of ambachtslieden meewerkten en een klein Indonesisch panorama. De NOS zendt op 26 september rechtstreeks het Filmgala in Muziekcentrum Vredenburg uit, waar de winnaars van de Gouden Kalveren bekend worden gemaakt, waaronder een vakprijs voor filmmuziek.

Tijdens de Amsterdamse Uitmarkt maakte het Filmfestival Rotterdam bekend dat de twintigste editie (24 januari t/m 3 februari 1991) mede in het teken zal staan van twee, door gastprogrammeurs samengestelde retrospectieven. De Franse criticus Bernard Eisenschitz verzorgt het programma 'Nick Ray in the USA', gewijd aan de Amerikaanse regisseur (1911-1979) en verwante tijdgenoten. Ook werkt Eisenschitz aan de reconstructie van Ray's laatste, onvoltooide film We Can't Go Home Again, die waarschijnlijk in Rotterdam voor het eerst compleet te zien zal zijn. Een ander retrospectief, verzorgd door Shigehiko Hasumi, betreft het weinig bekende werk van drie auteurs in de Japanse B-filmproduktie: Seijun Suzuki, Yuzo Kawashima en Issei Mori.