Vergunning kliniek ten onrechte niet verleend

ROTTERDAM, 29 aug. De Boerema-kliniek, het eerste experiment met commerciele gezondheidszorg dat in 1988 in Nijmegen werd opgezet, heeft toen ten onrechte geen vergunning gekregen van het ministerie van WVC. Dat heeft de Raad van State beslist. Het Medicenter, zoals de kliniek heette, kreeg destijds geen vergunning omdat de instelling volgens het ministerie een ziekenhuisvoorziening was en als zodanig overbodig omdat er voldoende ziekenhuizen in de regio waren. De Raad van State heeft nu beslist dat een prive-kliniek niet langer een vergunning kan worden geweigerd met als argument dat er al voldoende ziekenhuizen in de omgeving zijn. Volgens dit rechtscollege kan een privee-kliniek niet met een ziekenhuis worden vergeleken.

Het Medicenter was een initiatief van de Nijmeegse uroloog dr. J. Boerema en het Vendex-concern. Hij wilde in de kliniek (sport)keuringen houden, diagnoses stellen en patienten dagbehandeling laten ondergaan. Dat zou clientvriendelijk en kostenbesparend werken. Desgevraagd zei Boerema de uitspraak van de Raad van State 'verheugend' te vinden. 'Hij komt alleen te laat, tenminste voor mij. Het is erg jammer dat ik zoveel tegenwerking heb ondervonden van de kant van de politiek.' Het ministerie van WVC beraadt zich op de uitspraak van de Raad van State.