Vendex in gesprek over verkoop van belang; Brussel Lambertmogelijk koper van Staal Bankiers

ROTTERDAM, 29 aug. Vendex is met de Belgische Brussel Lambert Groep in onderhandeling over verkoop van een deel van haar 79 procent belang in Staal Bankiers. De besprekingen zijn nog niet afgerond.

Dit zeggen goed ingevoerde bronnen in het bankwezen. Mr. Z. O. H. M. van Hovell tot Westerflier, sinds mei vorig jaar voorzitter van de directie van Staal Bankiers, wilde desgevraagd geen commentaar geven. Van de hoofddirectie van Vendex was vanochtend niemand aanwezig om het bericht te bevestigen. Op de beurs werd de notering van Staal Bankiers vanochtend opgeschort 'in afwachting van een nader bericht.' Het is bekend dat Vendex al langer op zoek is naar een koper voor Staal Bankiers. Het concern had daartoe een effectenbank opdracht gegeven een koper te zoeken. De balansverhoudingen van Vendex dreigen door de tegenvallende resultaten te verslechteren tot onder de ratio's die de banken eisen voor het continueren van hun kredietverlening. Mede daarom verkocht Vendex onlangs een groot pakket van haar aandelen in het warenhuisconcern Dillard's. Een plaatsing waarbij ABN en Amro in het syndicaat waren opgenomen.

Begin dit jaar zei Van Hovell te streven naar een vorm van samenwerking waarbij de eigen identiteit van Staal Bankiers behouden zou blijven. Hij verwees daartoe naar de overneming van Van Lanschot Bankiers door de Britse National Westminster Bank.

In bankkringen is men sceptisch over de kans van behoud van eigen identiteit. 'Waarom koop je een bank. Dat doe je om de clienten te krijgen, ' aldus een bankier. Wat Staal Bankiers volgens andere bankiers nodig heeft is de plaatsingskracht die een grote partner zou kunnen bieden.

Dezelfde discussie speelde onlangs bij Kempen en Co, waar bestuursvoorzitter P. Kerdel en zijn collega B. A. M. van Hedel in maart opstapten wegens verschil van mening over de internationalisering versus het behoud van zelfstandigheid. 'Maar Kempen heeft een veel grotere plaatsingskracht dan Staal, ' aldus bankiers.

Staal Bankiers was van oudsher sterk in de handel in Nederlandse obligaties en in activiteiten op de onderhandse kapitaalmarkt. Maar de obligatiehandel verschuift naar Londen, waar grote banken bereid zijn met flinterdunnen marges genoegen te nemen, om voldoende volume te kunnen maken. Op de onderhandse markt heeft de opkomst van commercial paper, de traditionele manier van werken verdrongen.

Voormalig bestuursvoorzitter drs. A. J. H. Jongbloed van Staal Bankiers had er in 1986 al bij prof dr. drs. A. C. R. Dreesman op aangedrongen de bank te verkopen. Dreesman wilde daar toen niet van horen en bracht in plaats daarvan Staal voor twintig procent naar de beurs. Het Vendex concern staat garant voor de verplichtingen van Staal.

In januari vorig jaar bleken fusiebesprekingen tussen Staal Bankiers en de Verenigde Spaarbank (VSB) op niets uit te lopen. Beide banken konden het niet eens worden over de 'financiele waardering' van Staal Bankiers. De aandelen Staal Bankiers noteerden gisteren fl.19,80. Dat geeft de bank een beurswaarde van 160 miljoen gulden, maar er zijn ook nog warrants in omloop die recht geven op aankoop van aandelen tegen 40 en 45 gulden. Staal werd in 1986 op een koers van fl.37,50 naar de beurs gebracht. De VSB is zelf inmiddels verkocht aan verzekeraar Amev. Andere bankiers zien in Brussel Lambert echter een goede partner voor Staal. Brussel Lambert wil over de hele wereld minderheidsdeelnemingen in banken en biedt zo zelfstandigheid met aansluiting op een internationaal net van vestigingen.

Staal Bankiers heeft een paar jaar geleden ook al met Brussel Lambert gepraat. Toen was de gedachte dat de beursnotering de echte waarde van Staal liet zien. Dat op basis daarvan Vendex of een andere Nederlandse partij een derde van de aandelen zou houden. Brussel Lambert ook een derde zou nemen en de rest op de beurs zou blijven.

De anderhalve eeuw oude Belgische Brussel Lambert Groep heeft een bewogen verleden. In het begin van de jaren tachtig moest de Banque Bruxelles Lambert enkele malen het dividend passeren omdat verkeerde speculatie over de richting van de rente-ontwikkeling tot stroppen had geleid. De bank moest nieuwe aandelen uitgeven die werden gekocht door de Franse financier Albert Frere. Deze financier wist toen de net aangetreden socialistische regering de grote banken wilde privatiseren de Zwitserse en Belgsiche belangen van Paribas buiten de greep van de Franse regering te houden. Begin dit jaar kwam Brussel Lambert opnieuw in het nieuws door de teloorgang van het Amerikaanse effectenhuis Drexel Burnham Lambert, de koningen van de junk-bond markt. Brussel Lambert had een indirect belang van veertien procent in Drexel. Deze deelneming die jarenlang een belangrijke winstbron was stond voor 172 miljoen gulden in de boeken, maar moest in februari geheel worden afgeschreven. Naar verluidt heeft het Kuwait Investment Office indirect een belang van circa zes procent in Brussel Lambert.

De winst van Staal Bankiers daalde vorig jaar van 24 naar 8 miljoen gulden op een balanstotaal van 2,3 miljard gulden. Het gemiddeld rendement op het eigen vermogen daalde van zeventien naar vijf procent. Staal werd meer dan andere banken getroffen door de dalende rentemarge. De winst van de bank wordt daarnaast in belangrijke mate bepaald door zogenaamde eenmalige transacties. Voor dit jaar verwacht de bank een zelfde winst als over 1989. Met daarbij de kanttekening dat het uiteindelijke netto-resultaat in sterke mate mede bepaald zal worden door inkomsten uit transacties met een eenmalig karakter.

    • Paul Frentrop