Stort Westervoort is gevaar voor milieu

ARNHEM, 29 aug. De vervuiling op en rond de voormalige stortplaats in het Gelderse Westervoort is van dien aard dat zij een ernstig gevaar vormt voor het milieu en een dreigend ernstig gevaar voor de volksgezondheid. Dat concludeert de Grontmij na een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het provinciebestuur. De stortplaats bevat onder meer hoge concentraties metalen en arseen. Het grondwater is eveneens verontreinigd. Naar aanleiding van dit rapport hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland gisteren besloten de stortplaats te saneren. De stortplaats werd begin dit jaar op last van de Raad van State gesloten na protesten van bewoners.