Snelheid niet terug naar 100 kilometer

DEN HAAG, 29 aug. De maximumsnelheid op de snelwegen zal niet naar 100 kilometer per uur worden teruggebracht. Wel komen er wat veranderingen in baanvakken waar nu 100 of 120 mag worden gereden. Met deze beslissing is het kabinet tegemoet gekomen aan een uitspraak van een meerderheid in de Tweede Kamer. CDA, PvdA en VVD spraken vlak voor het zomerreces uit dat het kabinet eerst alle inspanning moet richten op de handhaving van de bestaande snelheidslimieten. Pas daarna zijn nieuwe voorstellen welkom. De PvdA vond dat de geloofwaardigheid van de overheid als handhaver van normen in het geding was, aangezien de bestaande limieten al fors worden overtreden. Het kabinet wilde aanvankelijk het aantal baanvakken waar 100 mag worden gereden in oktober uitbreiden met 74 kilometer, vooral in de Randstad. In 1992 zou daar nog 553 kilometer bijkomen. Samen met een voorlichtingscampagne met zogenoemde 'mottoborden' en een uitbreiding van het aantal processen-verbaal dacht het kabinet de pak-kans voor snelheidsovertreders te kunnen verhogen. Het CDA vond dat er nu al te veel wegen zijn waar 100 mag worden gereden.

Minister Hirsch Ballin (justitie) schrijft nu aan de Kamer dat de totale lengte van de 100 kilometer wegvakken ongewijzigd blijft. Wel komt er een 'beperkte herschikking in verband met overwegingen van handhaafbaarheid en verkeersveiligheid'.

Op de wegen waar 80 kilometer per uur mag worden gereden, denkt Hirsch Ballin de snelheid doelmatig te kunnen controleren door de aandacht van de politie op geselecteerde baanvakken te richten. Experimenten in Groningen hebben uitgewezen dat met ongevallen-analyses baanvakken kunnen worden aangewezen waar overschrijding van de maximumsnelheid echt gevaarlijke gevolgen heeft. Wanneer de politie zich op deze trajecten concentreert, blijkt de gemiddeld gereden snelheid daar naar verloop van tijd omlaag te gaan.