Sloopplannen tuindorp Heijplaat van de baan

ROTTERDAM, 29 sept. Het Rotterdamse tuindorp Heijplaat blijft bestaan. Het college van B en W heeft de afbraakplannen ten gunste van havenbedrijven gisteren ingetrokken. Uit nieuwe gegevens blijkt volgens het college dat de voordelen van een nieuw haventerrein niet opwegen tegen de nadelen van sloop van de 879 woningen.

Begin dit jaar oordeelde de gemeente op grond van een ambtelijk rapport dat sloop in 2005 onontkoombaar was vanwege de geluidsoverlast in de wijk, die tussen Waal- en Eemhaven ligt, en de behoefte aan uitbreiding voor containeroverslag. De bijna tweeduizend bewoners, die in de geisoleerde wijk een hechte gemeenschap vormen, zagen hun herhaalde protesten tegen afbraak gisteren beloond en staken de vlag uit.

In de wijk was een crisisteam gevormd van bewoners, de wijkraad en de woningstichting die de huizen beheert. Recente rapporten, deels in opdracht van het crisisteam, wezen uit dat vervanging van de woonwijk door havenbedrijven zou leiden tot geluidsoverlast in andere woongebieden. Daarom zou van de 700 ha slechts twintig ha als bedrijfsterrein kunnen worden benut.

De gemeenteraad moet op 13 september beslissen over het voortbestaan van de wijk, maar een ruime meerderheid is daar voorstander van. De PvdA, met 18 van de 45 zetels de grootste fractie in de gemeenteraad, besloot maandagavond de voorgenomen sloop af te wijzen gezien de nieuwe gegevens over geluidshinder en financiele gevolgen, die ambtelijk niet werden tegengesproken. VVD en CDA hadden al eerder bezwaren tegen afbraak. Heijplaat blijft nu als woonwijk bestaan voor onbepaalde tijd, in de huidige omvang. Renovatie van de woningen, die 75 jaar oud zijn, en vervangende nieuwbouw behoren tot de mogelijkheden, maar van uitbreiding zal geen sprake zijn. Met het rijk zal worden overlegd over maatregelen die de geluidshinder verminderen.

Wethouder P. Vermeulen (volkshuisvesting) wees gisteren op het conflict van belangen als het gaat om stedelijke ontwikkeling, economische ontwikkeling en milieubeleid. Heijplaat is destijds gebouwd door de Rotterdamse Droogdokmaatschappij, die haar werknemers dichtbij het bedrijf wilde huisvesten. In de loop der jaren raakte de wijk steeds meer omringd door havenbedrijven. Het lawaai overschrijdt de grenzen die de Wet Geluidhinder stelt, maar de bewoners vertonen al generaties lang een grote gehechtheid aan hun tuindorp. De saamhorigheid is door de maandenlange acties nog vesterkt.