Signaal voor regering; Johannesburg voor afschaffingrassenscheiding

JOHANNESBURG, 29 aug. Het gemeentebestuur van Johannesburg heeft gisteravond met grote meerderheid een voorstel aangenomen de stad open te stellen voor alle bevolkingsgroepen.

Hoewel het juridisch niet mogelijk is dat de grootste stad van Zuid-Afrika nu onmiddellijk wordt geopend voor alle rassen, wordt de stemming gezien als een wezenlijke verandering in de houding van de geheel uit blanken bestaande raad ten opzichte van rassenscheiding. Door de beslissing van de raad wordt druk uitgeoefend op de regering de wetten van rassenscheiding in het hele land af te schaffen.

Wat de stemming vooral opmerkelijk maakt, is dat veel leden van de regerende Nationale Partij een waarschuwing van de regering tegen deze verklaringing hebben genegeerd en voor afschaffing van de apartheidswetten stemden, tezamen met de leden van de liberale Democratische Partij, die een kleine meerderheid heeft in de raad.

Hierdoor werd er een grote overwinning behaald van 37 tegen 7 stemmen ten gunste van de opheffing van de rassenscheiding in de stad, waar meer dan vier miljoen mensen wonen. Slechts een lid van de Nationale Partij sloot zich aan bij de extreem rechtse Conservatieve Partij die tegen was.

De beslissing van de raad zal leiden tot een ingewikkelde juridische situatie. De 'Group Area Act' is nog van kracht, maar een andere nieuwe wet stelt de stadsraad in staat te vragen of een speciale buitenwijk kan worden aangewezen als 'gebied voor vrije vestiging'. Johannesburg heeft vorige maand verzocht elf buitenwijken te verklaren tot gebieden voor vrije vestiging, maar toen besloten de raadsleden van de Democratische Partij erop aan te dringen de hele stad open te stellen. Dit heeft geleid tot de stemming van gisteravond.

De regering heeft de macht de aanvraag te verwerpen. Dit kan via de zogenoemde vestigingsraad of door de ministerraad. Maar volgens Ian Davidson, voorzitter van de raadscommissie, is de stemming van gisteravond een duidelijke boodschap aan de regering dat Johannesburg achter de visie van president De Klerk over een niet discriminerend Zuid-Afrika staat.

Davidson zei dat de raad informele besprekingen heeft gevoerd met andere stadsraden in Witwatersrand en dat hij dacht dat er meer aanvragen zullen volgen.

    • Allister Sparks