Plan voor bouw van 60.000 woningen rond stad Utrecht

UTRECHT, 29 aug. De gemeente Utrecht wil in de jaren 1995-2015 ongeveer 60.000 woningen bouwen aan de west- en zuidflank van de stad. De nieuwe huisvesting voor bewoners van Utrecht en omliggende gemeenten moet verrijzen op fietsafstand van het Utrechtse centrum. Dat komt neer op een afstand van vijf a zes kilometer richting Vleuten/De Meern en Nieuwegein/Houten.

B en W spreken van een 'compact model', dat volgens hen om redenen van milieuzorg de voorkeur verdient. Het landschap en andere 'ecologische waarden' worden zo min mogelijk aangetast, terwijl de 'automobiliteit' wordt teruggedrongen. Bovendien zou de centrumfunctie van de stad hiermee een sterke impuls krijgen. Dit blijkt uit plannen die het college vandaag heeft gepresenteerd.

Grondslag hiervoor is het rapport Structuurvisie Utrecht 2015. Dit vormt de aanzet tot een gezamenlijke visie op de stedelijke ontwikkeling van het grondgebied van Utrecht, Bunnik, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vleuten/De Meern, Maarssen, Maartensdijk, De Bilt en Zeist. Centraal daarin staat het vinden van nieuwe locaties voor de bouw van 56.000 tot 63.500 woningen in wat genoemd wordt 'gedifferentieerde woonmilieus' en 850 a 1.250 nieuw bedrijfsterrein. De opzet die het Utrechtse stadsbestuur wat betreft de woningbouw voor ogen staat, sluit aan bij een recente 'Haagse' nota, die voorziet in de bouw van een half miljoen woningen in de Randstad. Ook die nota, opgesteld door ambtenaren van de ministeries van VROM en verkeer en waterstaat, heeft als uitgangspunt dat nieuwe woongebieden zo veel mogelijk bij de bestaande steden moeten komen. Het Groene Hart van Holland zou gespaard moeten blijven.

Wethouder G. Mik van Utrecht noemde vanochtend de woningnood in zijn gemeente en omliggende plaatsen 'dramatisch'. Alleen Utrecht heeft al 30.000 woningzoekenden.