Nog geen akkoord over inkomens '91

DEN HAAG, 29 aug. Het kabinet is er gisteren nog niet in geslaagd het eens te worden over de inkomensontwikkeling in 1991. Het overleg zit vast op eventueel te nemen maatregelen voor alleenstaanden en bejaarden met een klein pensioen. In het kabinet bestaat wel overeenstemming over de wenselijkheid de koopkracht van minima en hogere inkomens volgend jaar in gelijke mate, met ongeveer een half procent, te laten stijgen. Een oplossing in de sfeer van de sociale premies wordt uitgewerkt.

Het kabinet zet vandaag het beraad voort. Minister De Vries (sociale zaken), de eerst verantwoordelijke minister voor het inkomensbeleid, voelt niets voor handhaving van de tijdelijke toeslag voor alleenstaanden met kleine inkomens. Extra maatregelen voor bejaarden met een klein pensioen acht hij niet nodig. Minister Kok (financien) en de andere PvdA-bewindslieden willen daarentegen wel maatregelen. De verwachting is dat alsnog een compromis wordt bereikt. Waarschijnlijk zal de tijdelijke alleenstaanden-toeslag gefaseerd worden afgeschaft. Het kabinet heeft gisteren het grootste deel van het overleg besteed aan de memories van toelichtingen op de begrotingen, die voor 1 september voor advies naar de Raad van State moeten.