Elsevier lager op een zwak gestemde beurs

ROTTERDAM, 29 aug. De grote beurzen waren vanmorgen zwak gestemd. Tokio leverde vanmorgen zelfs 3,2 procent in.

AMSTERDAM In Amsterdam was de stemming vanochtend dan ook gedrukt. Over de hele linie traden verliezen op met Koninklijke Olie als uitzondering. De hogere halfjaarcijfers van Elsevier stelden de beurs wat teleur.

Koninklijke Olie kon profiteren van een akkoord binnen de OPEC over produktie-uitbreiding. De koers steeg tegen de draad in met fl.3 tot fl.142,90. Unilever moest fl.1,70 terug naar fl.140,60. De rest van de internationals alsmede de financiele waarden veranderden weinig.

In de uitgeverssector kwam Elsevier vroeg in de ochtend met de halfjaarcijfers, die, hoewel hoger, de beurs toch iets tegenvielen. De koers daalde met bijna fl.3 tot fl.81,80. De andere uitgevers, die zeer spoedig eveneens met hun cijfers voor de draad komen, volgden met lichte dalingen. De handel in Wolters Kluwer werd overigens om kwart voor twaalf voor een uur onderbroken omdat de cijfers eraan kwamen. Deze uitgever meldde een stijging van de halfjaarwinst met 34 procent. De koers lag op het moment van handelsondebreking een halve gulden lager dan gisteren op fl.42,50. KNP kwam met lagere cijfers, maar deze waren verwacht. Even na het middaguur werd onveranderd fl.

43 geadviseerd. Op de rest van de actieve markt kwamen in het algemeen kleine dalingen voor. Volmac reageerde op de lagere halfjaarwinst met een verlies van fl.1 op fl.31. Elders was voor Nedap een winst weggelegd van fl.10 op fl.395. Krasnapolsky werd fl.4 duurder op fl.249 en de aandelen van het uitzendbureau Content stegen nog fl.1 tot fl.25. Daarentegen lag Stad Rotterdam zwak in de markt met een verlies van fl.1,50 op fl.40,50. Van der Giessen liet fl.5 liggen op fl.204 en Econosto schoot er fl.9 bij in op fl.346. NEW YORK Het Dow Jones-gemiddelde van 30 industriele fondsen sloot gisteren 3,21 punt hoger op 2614,85. Er werden een gematigde 128 miljoen aandelen verhandeld. Van de 1962 fondsen sloten er 818 hoger, 660 lager en noteerden 484 onveranderd.

Allerlei factoren lieten hun invloed op de New Yorkse effectenbeurs gelden, zowel positief als negatief. Wist een fors gedaalde olieprijs maandag de koersen omhoog te stuwen, een licht stijgende olieprijs gisteren maakte een herhaling onmogelijk. Het beeld van de OPEC-bijeenkomst in Wenen was niet geheel duidelijk, de obligatiemarkt was licht lager, de goudprijs trok wat aan en het nieuws uit het Midden-Oosten was wisselvallig. TOKIO De koersen op debeurs van Tokio zijn gisteren met 3,2 procent gedaald. De belangrijkste oorzaak was de vrees voor een verhoging van het disconto in Japan. Het Nikkei-gemiddelde van 225 aandelen dook met 815,97 yen omlaag tot 24.894,79. Drie dagen lang wist de beurs in Tokio hoger te sluiten. De markt was rijp voor een correctie op de forse winsten, aldus een handelaar. Winstnemingen drukten de koersen.

De gang naar beneden werd versterkt door berichten in diverse kranten over een discontoverhoging. Het rendement op staatsleningen steeg en ook de geldmarkttarieven gingen omhoog. Een officiele tegenspraak van de Japanse centrale bank mocht niet meer baten.

De dollar steeg 1,15 yen en sloot op 144,35 yen.