Beperkingen voor industrie opgeheven

ROTTERDAM, 29 aug. De beperkende maatregelen voor de industrie in het Rijnmondgebied ter vermindering van stank en smogvorming zouden naar verwachting in de loop van de middag worden opgeheven omdat er meer wind kwam. Sinds gisteren was code 2 van kracht, die bedrijven verplicht stoffen die stank veroorzaken met halve snelheid te verladen. Ook het tijdelijk stilleggen en weer opstarten van fabrieken moest achterwege blijven. Vanmorgen kwamen bij de milieudienst Rijnmond nog zestig klachten binnen, tegen tweehonderd gisterochtend.