Bedrijven financieren projecten politie A'dam

AMSTERDAM, 29 aug. Met een beginkapitaal van 500.000 gulden gaat de stichting 'Samen voor een veilig Amsterdam' een aantal activiteiten van de Amsterdamse politie financieren. Dit is vanmorgen bij de presentatie van de stichting bekendgemaakt door de voorzitter, J. Asscher.'Samen voor een veilig Amsterdam' is een uniek initiatief van de Kamer van Koophandel om bij het bedrijfsleven fondsen te werven voor projecten die niet door de overheid worden betaald. Doel is de criminaliteit te verminderen en zo het woon-, leef-, en werkmilieu in de hoofdstad te bevorderen. In 1988 werden 125.422 misdrijven bij de politie gemeld. In 1984 waren dat er 138.937. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, particuliere beveiligingsorganisaties en de VVV. In de Raad van Advies zitten onder anderen de burgemeester, de hoofdcommissaris van politie, de hoofdofficier van justitie en een vertegenwoordiger van de Orde van Advocaten. 'De onafhankelijkheid van de politie wordt zo gewaarborgd', aldus Asscher.

De politie heeft drie projecten aangemeld: voortzetting van een drugspreventieproject voor scholieren, een onderling waarschuwingssysteem voor winkeliers, met aansluiting op een particuliere alarmcentrale, en het project 'Roof', om het aantal overvallen op personen en instellingen met behulp van technische hulpmiddelen terug te dringen. Hoofdcommissaris drs. E. E. Nordholt noemde vanmorgen het initiatief vooral moreel van groot belang voor de Amsterdamse politie.