Veendam: centrum voor asielzoekers

VEENDAM, 28 aug. In Veendam wordt binnenkort begonnen met de bouw van een asielzoekerscentrum. De Raad van State wees vanmorgen een door een groep bewoners gevraagde schorsing van de bouwvergunning van de hand. De bewoners besloten de voorgenomen bouw van het centrum aan te vechten omdat volgens hen de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht. Bovendien vonden de bewoners dat ze onvoldoende inspraak hebben gehad bij de plannen. De Raad van State is van mening dat de gemeente Veendam juist heeft gehandeld. In het centrum zal plaats zijn voor 350 asielzoekers.