Stakingsverbod in Indonesie na 27 jaar opgeheven

JAKARTA, 28 aug. President Soeharto van Indonesie heeft het stakingsverbod opgeheven dat 27 jaar geleden werd afgekondigd in sectoren van de economie die de Indonesische regering van vitaal belang achtte. Dit meldt vandaag het officiele Indonesische persbureau Antara.

Het persbureau, dat de minister van arbeid, Cosmas Batoebara, aanhaalt, voegt er aan toe dat de maatregel is getroffen in de vorm van een presidentieel decreet en dat ze aantoont dat Indonesie 'de universele rechten van de arbeiders eerbiedigt'. Het verbod was in 1963 afgekondigd door Soeharto's voorganger, president Soekarno. Doel was het vergemakkelijken van de voltooiing van projecten die de regering als vitaal beschouwde, zoals de bouw van het grote Senayan-stadion in Jakarta en die van een moskee.

Minister Batoebara zei dat de werknemers het presidentiele decreet niet per se hoeven aan te grijpen om te gaan staken. Veeleer ried hij hun aan de Indonesische tradities op het gebied van de arbeidsverhoudingen te eerbiedigen. (AFP)