Politie Suriname wil massaal uitwijken naar Nederland

DEN HAAG, 28 aug. Binnen het Surinaamse politiekorps is een ware uittocht van agenten op gang gekomen als gevolg van de moord op 5 augustus op hoofdinspecteur Gooding.

Volgens hoofdcommissaris P. Monsels hebben inmiddels dertig agenten een visum aangevraagd voor de Verenigde Staten of Nederland. Een welingelichte bron in de top van de Surinaamse politie meldt dat van de 1.200 agenten die het land telt de afgelopen drie weken 300 de bemiddeling van de politiebond hebben ingeroepen voor het verkrijgen van een visum. 'Als de overheid er niet heel snel in slaagt de angst binnen het politiekorps weg te nemen, kunnen we de tent hier sluiten. De politie krijgt een klap die ze binnen twintig jaar niet meer te boven komt.' De visumaanvragen worden officieel aangevraagd voor het houden van een vakantie, maar tegenover collega's laten agenten weten niet meer te zullen terugkeren. 'Vooral door de druk die familieleden in Nederland uitoefenen besluiten velen die tot voor kort alles voor hun vaderland wilden doen dat ze nu beter definitief kunnen vertrekken'. Onder degenen die wilen vertrekken of via Frans Guyana eenvoudigweg al zijn afgereisd, bevinden zich vooral veel kaderleden. Hoofdcommissaris P. Monsels van de Surinaamse politie: 'Inspecteurs die nu goed werk zouden kunnen doen om agenten te motiveren om weer opsporingswerk te doen, staan als eerste in de rij om te vertrekken. Alleen al bij de recherche zijn na de moord op Gooding drie inspecteurs uit de leiding vertrokken.'

Voor de hogere politie-ambtenaren wordt het vertrek vergemakkelijkt doordat algemeen bekend is dat de Nederlandse politie zit te springen om allochtone agenten.

Onlangs hebben het hoofd van de narcoticabrigade H. Tjin Liep Shie en de chef van de technische opsporingsdienst R. Wolfram de wijk naar Nederland genomen. Vooral het vertrek van Tjin Liep Shie is in de top van de Surinaamse politie hard aangekomen. Tjin Liep Shie stond bekend als onverschrokken en zeer deskundig. Begin dit jaar heeft hij op uitnodiging van de Amerikaanse Drugs Enforcement Administration in de Verenigde Staten een uitgebreide opleiding op het gebied van de narcoticabestrijding gevolgd. De toch al dun bemande afdeling verdovende middelen van de Surinaamse polite is door zijn vertrek een flinke slag toegebracht.

De Surinaamse minister van justitie J. Ajodhia zegt dat er geen reden is alarm te slaan. 'Officieel zijn degenen die vertrekken op vakantie, dus laten we niet op de zaken vooruit lopen', aldus de minister.

Ook hoofdcommissaris Monsels zegt erop te vertrouwen dat degenen die nu zeggen weg te willen of al vertrokken zijn, zullen terugkeren. 'In Europa zijn tijdens de oorlog ook veel mensen gevlucht maar weer teruggekeerd. Wij Surinamers moeten doorbijten.'

Monsels wil volgende maand ook naar Nederland afreizen voor een reunie met jaargenoten op de politie-academie in Apeldoorn. 'Maar ik keer zeker terug.' Monsels vindt wel dat de overheid agenten die hun politiewerk niet meer durven te doen vervangende werkgelegenheid bij de overheid moet aanbieden. Ook betere voorlichting van de overheid kan volgens de hoofdcommissaris veel angst in het korps wegnemen. De minister van justitie zegt voorstellen van de politie op dit gebied welwillend te zullen bekijken.

Een bijkomend probleem dat ontstaat door de exodus binen het Surinaamse korps is volgens een hoge Surinaamse politieman dat degenen die werkelijk een goede reden hebben het land te verlaten omdat ze bijvoorbeeld getuige zijn geweest van de moord op Gooding door de enorm stijgende aantallen visumaanvragen moeilijk toestemming krijgen naar het buitenland te gaan. 'Er wordt misbruik gemaakt van de angstgolf. Agenten die eerder een visumaanvraag zagen afgewezen, zien nu hun kans schoon om alsnog Suriname vaarwel te zeggen.'

Bij de Algemeen Christelijke politiebond (ACP) in Nederland is niets bekend over een versnelde uittocht van politiemensen uit Suriname. 'Maar het zou mij niets verbazen, gezien de toenemende spanning tussen de militaire en de burgerpolitie', aldus secretaris H. Kruizinga. De ACP heeft geregeld contact met de Surinaamse politiebond, de laatste keer ruim een week geleden. Sinds enkele jaren komen collega's uit Suriname naar Nederland en als ze eenmaal hier zijn, blijven ze meestal hangen, is de ervaring van Kruizinga. 'Wij hebben wel behoefte aan hun know how, die bij witte Nederlanders ontbreekt, maar ik zou het jammer vinden als er werkelijk honderden hierheen komen. Dat is niet in het belang van de politie daar. Het zijn meestal de besten die vertrekken.'

    • Marcel Haenen