Personalia

mr. R. de Ruijter, conrector van het Amsterdamse Barlaeusgymnasium, is benoemd tot rechter-plaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.