Parijs wordt centrum WEU-marines in Golf

PARIJS, 28 aug. In Parijs zal een commando-centrum worden opgericht om de activiteiten van de zes Westeuropese marines in het Golf-gebied te coordineren. Dat heeft de Belgische minister van defensie, Guy Coeme, na een bijeenkomst van de chefs van staven van de landen van de Westeuropese Unie (WEU) in Parijs meegedeeld.

Morgen worden in Parijs details uitgewerkt over het functioneren van het commando-centrum. Het uiteindelijke commando over de 35 Westeuropese marineschepen blijft bij de WEU-lidstaten, maar in Parijs worden logistieke zaken, het verdelen van het operatiegebied en het verwerken van inlichtingen geregeld. Opdrachten over operaties gaan vervolgens naar een commandant in het Golf-gebied, die verantwoordelijk is voor het verdelen en het uitvoeren van taken. In het centrum in Parijs zullen officieren van de zes marines aan het werk gaan onder leiding van een Franse admiraal.

Vrijdag komen de chefs van staven van de negen WEU-landen opnieuw in Parijs bijeen om de plannen in een voltallige vergadering te bespreken. De WEU is een politieke organisatie die zich met veiligheidsaspecten bezig houdt. De NAVO kan volgens het handvest niet buiten het verdragsgebied optreden.

Belgie zal zijn mijnenvegers sturen naar de Golf van Oman. Na kabinetsberaad zal minister Ter Beek in een brief aan de Kamer over de taak en het werkterrein van de twee Nederlandse fregatten nadere mededelingen doen. Ook zal dan een besluit vallen over het uitsturen van het bevoorradingsschip Zuiderkruis. Veel hangt af van wat de andere bondgenoten op dit terrein kunnen bieden en op welke havens de Nederlandse fregatten kunnen terugvallen. De Koninklijke Marine zou graag zien dat de Zuiderkruis de Nederlandse eenheid ondersteunt. Het bevoorradingsschip dient voornamelijk als tanker voor de schepen en de helikopters aan boord.

Na afloop van het WEU-overleg in Parijs zei de Westduitse inspecteur-generaal van de krijgsmacht, admiraal Dieter Wellerhof, dat hij het betreurde dat de Westduitse marine volgens de grondwet niet aan de acties kon meedoen. Indien de situatie in het gebied verscherpt en Turkije om hulp zou vragen zouden Westduitse gevechtsvliegtuigen wel kunnen helpen bij de verdediging tegen Irak. Turkije is lid van de NAVO en het bondgenootschap kent een bijstandsverplichting als een van de landen wordt aangevallen.