Opec gaat informeel akkoord met hogere produktie

WENEN, 28 aug. Tien van de dertien leden van OPEC, de organisatie van olie exporterende landen, verzetten zich niet tegen verhoging van de olieproduktie door Saoedi-Arabie, de Verenigde Arabische Emiraten en Venezuela.

Dit bleek vanmiddag na twee dagen van informele besprekingen in Wenen tussen elf van de dertien OPEC-landen. OPEC heeft geen formele verklaring uitgegeven, want er is geen overeenstemming tussen alle leden bereikt. Irak, Iran en Libie zijn scherp gekant tegen produktieverhoging.

De spoedvergadering van OPEC had gisteren al een forse prijsdaling op de olietermijnmarkt in New York tot gevolg: van ruim 30 tot 26 dollar per vat. Vanochtend daalde de olieprijs verder richting 25 dollar.

OPEC is niet in staat tot een officieel besluit in een formele vergadering omdat Irak, Iran en Libie dan gebruik maken van hun veto-recht. Deze drie landen willen dat de Westerse landen eerst hun voorraden aanspreken en gokken daarmee op een blijvend hogere olieprijs dan de 15 dollar per vat die voor de Golfcrisis werd betaald. Irak en Libie waren in Wenen niet aanwezig.

Een formeel besluit van OPEC moet door alle lidstaten worden onderschreven. Afwezige leden worden schriftelijk geinformeerd en kunnen binnen twintig dagen van hun veto-recht gebruikmaken. 'Een informele overeenkomst is de enige manier om het gezicht van OPEC te redden, om nog iets van eensgezindheid te laten zien', zei Gonzalo Plaza, een naaste medewerker van de Venezolaanse olieminister.

Volgens waarnemers in de olie-industrie heeft Saoedi-Arabie zijn produktie deze maand al opgevoerd van 5,3 naar 5,6 miljoen vaten (van 159 liter) per dag. Saoedi-Arabie, de grootste olie-exporteur, zorgt voor een groot deel van de brandstofvoorziening van de Amerikaanse legereenheden met hun tanks, vliegtuigen en oorlogsschepen die het land helpen verdedigen

Bovendien beginnen de Saoedi's binnenkort met leveranties van ruwe olie aan de Koeweitse raffinaderijen in Nederland, Denemarken en Italie. Volgende maand wordt de produktie van Saoedi-Arabie opgevoerd naar 6,9 en in oktober naar 7,2 miljoen vaten per dag. Het land staat onder druk van de Amerikaanse regering om meer olie te exporteren, teneinde de markt te stabiliseren en de prijs te matigen.

De tien OPEC-landen die zich niet tegen de produktieverhoging verzetten, beroepen zich op het wegvallen van de produktie van Irak en Koeweit als gevolg van de internationale blokkade. Ook wijzen ze op de opdracht die het oliekartel zich stelde bij zijn oprichting, dertig jaar geleden: het bijdragen aan evenwicht tussen aanbod en vraag en levering tegen een redelijke prijs.

Volgens de tien landen die geen bezwaar maken tegen produktieverhoging moet de OPEC helpen voorkomen dat door een olietekort in het laatste kwartaal van dit jaar een economische crisis in het Westen ontstaat. Ook vinden deze tien dat de ontwikkelingslanden niet het slachtoffer mogen worden van de Golfcrisis door tekorten in de olietoevoer.

Wel is tijdens de besprekingen gewaarschuwd dat de produktieverhoging tijdelijk moet zijn en dat alle lidstaten zich na afloop van de crisis weer aan hun produktiequota (maximum-hoeveelheden) moeten houden. Op dit punt zijn er duidelijke risico's, zeggen waarnemers bij de OPEC, omdat verscheidene landen zich in het verleden hebben schuldig gemaakt aan overproduktie waardoor de prijs te ver daalde.

    • Theo Westerwoudt