Ook USSR doelwit Jordaanse protesten

AMMAN, 28 aug. Niet langer alleen de Verenigde Staten en Groot-Brittannie zijn in Jordanie het doelwit van demonstraties en protestbrieven. Politici van linkse partijen zijn van plan later deze week voor het eerst in hun geschiedenis een protestmars te organiseren naar de Sovjet-ambassade. De teleurstelling over de Sovjet-steun voor een VN-resolutie die het gebruik van geweld tegen Irak toestaat is dan ook groot.

'We hadden niet verwacht dat Moskou de bezetting van Koeweit zou goedkeuren, maar het steunen van de Amerikaanse heerschappij over de regio is onacceptabel', zegt de woordvoerder van een Palestijnse marxistische groepering vandaag in de JordanTimes. Het links georienteerde dagblad Al Ra'i schreef zondag al dat Gorbatsjov bezig is zijn eigen Derde-wereldpolitiek te ondergraven nadat hij al eerder zijn eigen land had vernietigd en op een presenteerblaadje aan de imperialisten had aangeboden. Volgens een vertegenwoordiger van de Jordaanse communistische partij kunnen de Arabieren 'niet langer automatisch rekenen op hulp van de Sovjet-Unie' en had Irak rekening moeten houden met deze omstandigheid toen het de invasie van Koeweit overwoog.

Hoewel de Jordaanse bevolking in meerderheid op het Westen is georienteerd onderhoudt de regering goede betrekkingen met de Sovjet-Unie. De Sovjet-hulp is pas goed op gang gekomen toen Jordanie in 1978 niet bereid bleek net als Egypte een vredesverdrag met Israel te sluiten. Sinds die tijd zijn de Verenigde Staten vooral terughoudend geweest met wapenleveranties en Jordanie heeft getracht dat te compenseren door aankopen in de Sovjet-Unie.

Ook dit jaar verleent Moskou meer financiele steun dan de 130 miljoen dollar die Washington geeft, maar pro-Russische gevoelens worden al enige tijd getemperd door de toegenomen emigratie van Sovjet-joden naar Israel. Niettemin pleit Jordanie al jaren voor een grotere Sovjet-rol bij het zoeken naar een oplossing voor de problemen in het Midden-Oosten. 'Het is ironisch dat die Sovjet-rol altijd een bron van conflicten is geweest tussen de Verenigde Staten en Jordanie en dat het nu juist Moskou is dat de regio onder de Amerikaanse invloedssfeer brengt', zegt een Jordaanse waarnemer in Amman.