Omzet- en winstdaling Gist in eerste helft 1990

ROTTERDAM, 28 aug. De winst van het chemiebedrijf Gist-brocades is het afgelopen halfjaar met 15,7 miljoen gulden gedaald tot 25,8 miljoen. De netto-omzet daalde van 1,016 miljard gulden in de eerste helft van 1989 tot 788 miljoen.

Per aandeel daalde het resultaat op basis van actuele waarde van 1,22 gulden tot 76 cent en op basis van historische kosten van 1,33 gulden tot 0,87. Gist-brocades wijst er in zijn halfjaarbericht op dat de omzet met 4,3 procent is gegroeid als een correctie wordt toegepast voor het inmiddels verkochte belang in de farmaceutische groothandel Brocacef. Zonder Brocacef zou Gist in de eerste helft van vorig jaar 755 miljoen gulden hebben omgezet. Eerder dit jaar is een verwachte omzetgroei van ruim 10 procent aangekondigd.

Wat de winstdaling aangaat, wijst het bedrijf verder op een buitengewone bate van 12,5 miljoen gulden die in de cijfers over de eerste helft van 1989 is verantwoord. Het bedrijfsresultaat steeg, eveneens gecorrigeerd, de afgelopen zes maanden met 900.000 gulden tot 43,4 miljoen. Zonder correctie is sprake van een daling met 9,1 miljoen.

Het bestuur van Gist handhaaft de prognose dat het bedrijfsresultaat in 1990 (exclusief Brocacef) licht zal stijgen. Een stijging van de nettowinst wordt niet verwacht. Bij voortduring van de crisis in het Midden-Oosten zal de verwachting naar beneden moeten worden bijgesteld.

De omzet in broodverbetermiddelen en banketgrondstoffen nam verder toe. Terwijl het marktaandeel in verse gist kon worden gehandhaafd, bleef de margeverbetering op instant-gist achter bij de verwachtingen, aldus Gist. De afzet van natuurlijke smaakstoffen en van produkten voor de zuivelindustrie ontwikkelde zich bevredigend.

Omzet en resultaat bij de industriele farmaceutische produkten liggen boven het niveau van 1989. De verkoopprijs van penicillines Gist behoort tot de grootste fabrikanten ter wereld en daarvan afgeleide produkten is stabiel.

De verwachte verbetering van het bedrijfsresultaat bij International Bio-Synthetics, de gezamenlijke onderneming van Gist en Shell, is uitgebleven. Ook in de divisie farmaceutische produkten bleven omzet en resultaat achter bij de verwachting, ondanks nieuwe produkten die Gist in licentie heeft gekregen en ondanks de overneming van Paines and Byrne in Groot-Britannie.