NVJ uit overleg met justitie en politie

DEN HAAG, 28 aug. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) stapt uit het permanente overlegorgaan Justitie-Politie-Pers. Dit heeft het bestuur van de NVJ gisteren besloten. Directe aanleiding is het negeren door minister Hirsch Ballin (justitie) van unanieme aanbevelingen van het overlegorgaan. Dit had zich uitgesproken voor openheid in plaats van terughoudendheid in richtlijnen voor informatieverstrekking en voorlichting door politie en justitie. Het NVJ-bestuur vindt dat de richtlijnen van Hirsch Ballin de media bevoogden en beperken in hun controlemogelijkheden op het functioneren van politie en justitie.