Nieuwe opleiding voor theater komt in Utrecht

UTRECHT, 28 aug. Minister Ritzen van onderwijs heeft toestemming gegeven voor een theateropleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Hiermee krijgt deze stad de vierde toneelschool in Nederland, naast de drie bestaande scholen in Amsterdam, Arnhem en Maastricht.

De nieuwe theateropleiding komt in het studiejaar 1991-'92 in de plaats van de studierichting Expressie door Woord en Gebaar, die als gevolg van een herstructurering van het kunstonderwijs gaat verdwijnen. De nieuwe opleiding is ook bestemd voor (aspirant-) acteurs; de bestaande studierichting in Utrecht voorziet alleen in de opleiding van docenten. Het is de bedoeling dat in de toekomst speciale aandacht wordt geschonken aan jeugdtheater en niet-westers theater.