Nettowinst Aegon met ruim 15 procent gestegen

DEN HAAG, 28 aug. Hoewel de schade van de stormen van eerder dit jaar voor Aegon 16 miljoen gulden heeft bedragen, is de winst van deze verzekeraar in het eerste halfjaar flink gestegen. De nettowinst klom ruim 15 procent van 217 miljoen tot 249 miljoen gulden. Per aandeel steeg de winst met 4,6 procent tot 5,88 gulden. Zonder de stormschade zou die winststijging 11,4 procent zijn geweest. Dit heeft Aegon vandaag bekendgemaakt. De omzet steeg met 6,3 procent van 6275 miljoen tot 6673 miljoen gulden. Er zal een interimdividend worden uitgekeerd van 2,10 gulden in contanten tegen 1,90 vorig jaar. Aegon verwacht dat de nettowinst over 1990 een belangrijke stijging zal laten zien vergeleken met 1989 niettegenstaande de toeneming van het gemiddeld aantal aandelen als gevolg van de claimemissie van vorig jaar. Derhalve zal naar de huidige inzichten de nettowinst over 1990 een voortzetting van de groei vertonen ondanks de eerder in het jaar geleden stormschade. De niet in de omzet begrepen stortingen van het Amerikaanse produkt annuities steeg met 20 procent van 1292 miljoen tot 1318 miljoen gulden. De omzet van het Nederlandse verzekeringsbedrijf toonde in het eerste halfjaar een verdere groei, vooral door de stijging van premie-inkomsten en interest uit levensverzekeringen. De omzet in zowel ziekte- en ongevallen- als overige schadeverzekeringen bleef op hetzelfde niveau als in de eerste helft van 1989. De winstbijdrage van het Nederlandse verzekeringsbedrijf steeg. De winst uit levensverzekeringen (inclusief annuities) toonde een goede verbetering van 221 miljoen tot 291 miljoen gulden, terwijl het resultaat op schadeverzekeringen, ook indien de stormschade niet in aanmerking wordt genomen, enigszins achterbleef; het bedroeg 12 miljoen negatief tegen 23 miljoen gulden positief. (ANP)