Israel vreest een oplossing waarbij Saddam Hussein Irakblijft leiden

TEL AVIV, 28 aug. Israel maakt zich zorgen over een diplomatieke ontknoping van de crisis in de Golf waarbij president Saddam Hussein in Bagdad de lakens blijft uitdelen.

In een vraaggesprek voor de televisie gaf minister van defensie Moshe Arens gisteravond aan deze vrees uitdrukking. 'Wij zijn tevreden als het niet tot bloedvergieten komt, maar ontevreden indien Saddam Hussein met zijn grote leger en de vergevorderde militaire technologie die hij met buitenlandse hulp heeft verkregen, aan de macht blijft', zei hij.

Arens sprak de hoop uit dat de internationale benadering van Iraks overrompeling en inlijving van Koeweit er niet toe zal leiden dat Israel na beeindiging van de crisis in de Golf onder zware internationale druk zal komen te staan om de in 1967 bezette Arabische gebieden op te geven. Dit thema, evenals de mogelijke diplomatieke overlevingskansen van president Saddam Hussein en Amerikaanse wapenleveranties aan zijn Arabische bondgenoten wordt dagelijks vanuit verschillende gezichtshoeken in Israelische commentaren aangesneden.

Daarin valt groeiende irritatie te bespeuren over het uitblijven van een Amerikaanse 'chirurgische' militaire ingreep tegen Irak. Commentatoren met een militaire achtergrond zijn van oordeel dat Washington in het begin van de crisis een gouden kans heeft gemist om Irak op verschillende strategische punten hard te treffen. Reserve-generaal Avigdor Ben Gal (commandant van de Israelische strijdkrachten op de hoogvlakte van Golan in de Grote Verzoendagoorlog) gaf de VS gisteren de raad 'schone, tactische atoomwapens' (neutronenbom) tegen Irak in te zetten.

Minister Arens onderstreepte gisteren dat Israel er niet op uit is de VS in een oorlog tegen Irak te storten. Eerder op de dag legde premier Yitzhak Shamir naar aanleiding van berichten in de Amerikaanse pers over een dergelijke Israelische intentie een identieke verklaring af. 'We zullen erbij (de crisis) worden betrokken als we (door Irak) worden aangevallen', zei Arens. De Amerikanen hopen volgens hem dat de economische blokkade van Irak president Saddam Hussein op de knieen zal brengen.

Arens legde er de nadruk op dat Saddam Hussein weet wat Irak te wachten staat als Israel met raketten wordt aangevallen.

'Van onze verdediging gaat een grote afschrikwekkende werking uit.'

Arens liet in het vraaggesprek eveneens Israels ongerustheid tot uitdrukking komen over de Amerikaanse beslissing in het bijzonder aan Saoedi-Arabie hoogwaardige wapens onder andere F-15 straaljagers te leveren. 'Dergelijke wapens in handen van landen die in staat van oorlog met Israel verkeren kunnen over een jaar een gevaar voor Israel vormen.'

Arens liet uitkomen dat Jeruzalem zich in de huidige bijzondere situatie in het Midden-Oosten niet tegen dergelijke wapenleveranties zal verzetten maar in plaats daarvan van de VS compensatie zal eisen. 'We hebben het volste recht onze defensiebehoeften aan de VS voor te leggen', zei hij. Minister van wetenschappen professor Yuval Ne'eman, een van Israel bekendste atoomgeleerden, zei gisteren dat Irak in 'minder dan drie jaar' atoomwapens kan produceren indien 'president Saddam Hussein niet wordt tegengehouden'.

Israels formidabele afschrikwekkende kracht weerhoudt Irak er volgens hem van Israel aan te vallen.

Hoewel Israels leiders voortdurend zeggen dat Israel niet het eerste land zal zijn dat het atoomwapen in het Midden-Oosten zal introduceren hebben zij sedert het uitbreken van de crisis in de golf Irak indirect gewaarschuwd dat de Israelische atoombom kan worden gebruikt indien Irak met chemische wapens aanvalt. De raad van reserve-generaal Avigdor Ben Gal aan de VS dit wapen tegen Irak in de strijd te brengen is een aanwijzing dat in militaire kringen uitvoerig over het gebruik van atoomwapens wordt gediscussieerd.

Kenmerkend voor de Israelische angst eventueel alleen te staan tegenover een met atoomwapens uitgerust Irak onder Saddam Hussein schrijft het blad Ha'arets vandaag, dat de VS 'hard, snel en tot het einde' tegen Irak moeten toeslaan. 'De golfstok van George Bush zal in het geval van wachten, aarzelingen en halve maatregelen als de paraplu van Chamberlain de geschiedenis ingaan', schrijft deze krant.

    • Salomon Bouman