Hoge Raad: toch belasting over B-premie koopwoning

DEN HAAG, 28 aug. Bewoners van premie B-woningen moeten toch belasting betalen over de ontvangen premie. Dit heeft de Hoge Raad onlangs bepaald.

De Hoge Raad kwam tot de uitspraak nadat een woningbezitter in cassatie was gegaan na een vonnis van het gerechtshof in Arnhem. Volgens de Hoge Raad moet de B-premie worden gezien als een periodieke uitkering en is zij daarom belastbaar. Het feit dat de premie overdraagbaar is aan een volgende eigenaar van de woning, kan hierbij volgens de Hoge Raad geen rol spelen. Hij vindt dat van een overdraagbaarheid als zodanig geen sprake is, omdat ook de nieuwe eigenaar aan de door de overheid gestelde premie-voorwaarden moet voldoen.

Enkele duizenden bezitters van premie B-woningen hadden tegen de belastingheffing bezwaarschriften ingediend bij de fiscus. Eerder hadden drie gerechtshoven ten gunste van woningbezitters beslist en twee ten gunste van de fiscus. Financien verdedigde steeds het standpunt dat de premies een periodieke uitkering zijn en daarom als inkomen moeten worden beschouwd. Een woordvoerder van Financien kon vanmorgen niet zeggen op hoeveel inkomsten de fiscus kan rekenen. De fiscus zal niet terugkomen op zaken die op grond van uitspraken van gerechtshoven al ten gunste van woningbezitters zijn geregeld, aldus de woordvoerder. Volgens Financien zal het aantal woningbezitters dat door het arrest van de Hoge Raad nog een belastingheffing krijgt, betrekkelijk gering zijn omdat de premie B-regeling twee jaar geleden werd afgeschaft.