Gemeentepolitie Helmond leent agenten uit omgeving

HELMOND, 28 aug. De gemeentepolitie van Helmond gaat agenten van korpsen uit omliggende gemeenten vragen in hun vrije tijd dienst te doen bij het Helmondse korps. Op die manier wil de politie het hoofd bieden aan het structurele tekort aan mensen. De agenten krijgen de normale uurlonen uitbetaald en de gebruikelijke toeslagen als ze in de nacht of in het weekeinde werken. Met deze aanpak volgt Helmond het voorbeeld van de politie van Zandvoort, die enige tijd geleden besloot een beroep te doen op politieagenten van andere korpsen.

Een woordvoerster van de politievakbond, de Nederlandse Politie Bond, zegt niet onverdeeld gelukkig te zijn met deze oplossing. 'We hebben niet voor niks gestreefd naar een 40-urige werkweek', aldus de woordvoerster. Ze vraagt zich bovendien af hoe de rechtspositie wordt geregeld. Ze is bang dat de voorbeelden door andere korpsen zullen worden gevolgd. Daarom zal de politiebond de zaak volgende week bespreken in het overleg met Binnenlandse Zaken. De Helmondse politiecommissaris E. Zaketto zegt dat de werkdruk in zijn korps zo groot is dat de rek eruit is om de eigen mensen nog meer overuren te laten maken. 'We hebben met veel meer problemen te kampen dan de omliggende gemeenten', aldus Zaketto. Het Helmondse korps met 125 mensen is een zogenoemd groeikorps. De vereiste uitbreiding is echter uitgesteld in afwachting van de reorganisatie van de politie in regionale eenheden.