Advocaten en notarissen gekant tegen hogere BTW

ROTTERDAM, 28 aug. De Koninklijke Notariele Broederschap en de Nederlandse Orde van Advocaten zijn 'hoogst ongelukkig' met de voorgenomen invoering van het hoge BTW-tarief op diensten van notarissen en advocaten. Beide beroepsgroepen zouden graag zien dat familierechtzaken worden ontzien, omdat de overheid inschakeling van notarissen en advocaten daarbij verplicht stelt.

Het kabinet besloot vorige week dat over de vergoedingen aan zowel notaris als advocaat voortaan het hoge BTW-tarief van 18,5 procent moet worden betaald.

Momenteel vallen advocaten- en notarisdiensten onder verschillende tarieven. Notarisdiensten kennen geen BTW-tarief voor zaken die het familierecht betreffen, zoals een testament of scheiding. 'Het gemiddelde tarief voor het opmaken van een testament is maar 150 gulden', zegt secretaris mr. P. Kole van de Koninklijke Notariele Broederschap. Voor advies moeten notarissen wel het hoge 'luxe' tarief van 18,5 procent BTW in rekening brengen.

Kole vindt het onbegrijpelijk dat notarissen voor een testament of scheiding plotseling 18,5 procent BTW zouden moeten rekenen. 'Als BTW-heffing onvermijdelijk is, dan in elk geval volgens het lage tarief van zes procent.' Bij overdracht van onroerend goed ligt dat anders, omdat het 'sociale aspect' daar volgens de notarissen niet speelt.

De meeste tarieven van advocaten vallen al onder het 'luxe' hoge BTW-tarief. Ten onrechte, aldus de Nederlandse orde van Advocaten, omdat rechtszaken beslist geen luxe zijn. 'Wij bepleiten juist dat dit soort zaken onder het lage BTW-tarief vallen', aldus secretaris mr. G. A Stuyling de Lange van de Orde. De advocaten vrezen dat nu ook het lage tarief voor familiezaken en rechtshulp omhoog zal gaan naar 18,5 procent.

Familiezaken als echtscheidingen en alimentaties vormen het leeuwedeel van het werk in de advocatuur. Ook veel mensen met lagere inkomens maken daar gebruik van. De Orde vreest dat die de dupe worden van een hoog tarief over de eigen bijdrage voor rechtshulp. 'Terwijl die regeling juist voor de lage inkomens is bedoeld.'