Ademanalyse na gebruik alcohol mag wellicht over

DEN HAAG, 28 aug. Mensen die op grond van ademanalyse-apparatuur worden betrapt op het gebruik van alcohol zullen in principe in de toekomst een contra-expertise kunnen aanvragen.

Het ministerie van justitie werkt aan een voorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet waardoor een extra test mogelijk wordt. Is een verdachte het niet eens met de uitkomst van de ademtest dan zal hij waarschijnlijk in de gelegenheid worden gesteld een bloedproef te laten afnemen.

De wijziging van de Wegenverkeerswet is een gevolg van een aantal rechterlijke uitspraken. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde vorig jaar dat het gebruik van de ademanalyse in strijd is met het juridische beginsel van equality of arms gelijke wapens omdat tegenonderzoek niet mogelijk is. De Hoge Raad bleek van mening dat het bewijsmateriaal als regel wel kon worden geaccepteerd zeker als de verdachte geen tegenonderzoek vraagt.

Het ministerie van justitie zegt dat met de ademanalyse-apparatuur die de politie nu gebruikt geen contra-expertise kan worden uitgevoerd. Inmiddels is er een fabrikant die apparaten heeft vervaardigd waarin de adem wordt bewaard. Het gerechtelijk laboratorium is echter niet bijzonder te spreken over deze laatste vinding waarin de alcohollucht wordt opgeslagen. Bewaren van adem gaat wel maar opnieuw testen zou een probleem zijn.

Om ondanks deze technische onvolkomenheden contra-expertise desgevraagd mogelijk te maken, krijgt de verdachte de kans zijn bloed op het alcoholpercentage te laten onderzoeken. De verdachte zal de bloedproef wel zelf moeten betalen. Daarmee is een bedrag van een paar honderd gulden gemoeid.

Het ministerie van justitie verwacht dat een wijzigingsvoorstel voor de Wegenverkeerswet binnen zes maanden gereed is. In het eerste kwartaal van dit jaar is het aantal dodelijke verkeersongelukken waarbij alcoholgebruik een rol speelde, gestegen met 19 procent. Van 36 vorig jaar naar 46.