Westland/Utrecht

De Westland/Utrecht Hypotheekbank (eigendom van Nationale Nederlanden) heeft in de eerste zes maanden van dit jaar na voorzieningen en belastingen een resultaat behaald van fl.18,1 mln, 8 pct meer dan in de eerste helft van vorig jaar.

Blijkens het halfjaarbericht daalde het bruto resultaat van fl.31,9 mln tot fl.28,4 mln. Aan de voorziening algemene risico's (de stroppenpot) werd fl.10 mln toegevoegd, fl.5 mln minder dan in de eerste helft van vorig jaar. Deze verlaging was mogelijk gezien het niveau van de voorziening en de verdere kwaliteitsverbetering van de hypotheekportefeuille.

In het eerste halfjaar beliep de produktie van nieuwe hypootheken in het binnenland fl.498 mln (vorig jaar f. 477 mln). Per 1 januari werden de aandelen van Hypothecair Belang Gaasperdam overgenomen. De hypotheek- en onroerend goed-portefeuille van deze maatschappij (samen rond f. 175 mln), die voorheen voor derden werden beheerd, zijn in de halfjaarcijfers verantwoord.

Na aftrek van aflossingen steeg de totale hypotheekportefeuille van fl.7035 mln tot fl.7250 mln. Onder voorbehoud van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt wordt voor het tweede halfjaar een resultaat verwacht dat ten minste gelijk is aan de uitkomst over het eerste halfjaar.