Wessanen

De nettowinst van Koninklijke Wessanen is in de eerste zes maanden van dit jaar uitgekomen op fl.40,5 mln tegen fl.40,2 mln in de eerste helft van het vorig jaar. De lagere gemiddelde dollarkoers heeft het resultaat met fl.

2,5 mln negatief beinvloed. Het bedrijfsresultaat is vergeleken met het eerste halfjaar 1989 met bijna 2 pct gestegen. Na eliminatie van het effect van de gemiddelde lagere dollarkoers bedroeg de stijging ruim 8 pct. De netto-omzet bedroeg in de eerste helft van dit jaar fl.1,9 mld tegen fl.2,1 mld in de eerste helft 1989. Deze daling is vooral het gevolg van de lagere dollarkoers en de afstoting in 1989 van de diervoederactiviteiten.

Wessanen blijft bij de eerder uitgesproken verwachting, dat de winst per aandeel over heel 1990 berekend over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, tenminste gelijk zal zijn aan de fl.5,07 van 1989. Hierbij is geen rekening gehouden met een buitengewone bate van tenminste fl.12 mln na belastingen, voortvloeiend uit de recente verkoop van deelnemingen.

Over 1990 zal een interimdividend in contanten van fl.0,72 worden uitgekeerd per gewoon aandeel van fl.5 nominaal. Dat interimdividend bedroeg in 1989 eveneens fl.0,72.